Loading.....


Mury Hebronu by Andrzej Stasiuk Online



Mury Hebronu

Mury Hebronu

 • Title: Mury Hebronu
 • Author:
 • Rating:
 • ISBN : 9788387391102
 • Format : Paperback
 • Language : Polish
 • Page : 152 pages


Debiut ksi kowy Andrzeja Stasiuka Proza wi zienna Jeden z krytyk w nazwa te opowiadania epifaniami spod celi.Alegoryczna opowie , zbudowana na indywidualnym do wiadczeniu, jest wizj cz owieka zamkni tego w mentalnym wi zieniu budowanym przez autora z naturalistycznym zapami taniem Tytu owe mury symbolizuj paradoksalnie szczelin mo liwo ucieczki do biblijnego Debiut ksi kowy Andrzeja Stasiuka Proza wi zienna Jeden z krytyk w nazwa te opowiadania epifaniami spod celi.Alegoryczna opowie , zbudowana na indywidualnym do wiadczeniu, jest wizj cz owieka zamkni tego w mentalnym wi zieniu budowanym przez autora z naturalistycznym zapami taniem Tytu owe mury symbolizuj paradoksalnie szczelin mo liwo ucieczki do biblijnego miasta interpretacyjnego klucza Ruch po klaustrofobicznej przestrzeni celi, ale i w asnego cia a, zdobywa tu nowy wymiar jako podr metafizyczna, nios ca ze sob nadziej oczyszczenia


Author Andrzej Stasiuk

Andrzej Stasiuk is one of the most successful and internationally acclaimed contemporary Polish writers, journalists and literary critics He is best known for his travel literature and essays that describe the reality of Eastern Europe and its relationship with the West.After being dismissed from secondary school, Stasiuk dropped out also from a vocational school and drifted aimlessly, became act




Mury Hebronu Reviews (8)

 • W a ciwie to 2.5 Nie wiem, o co ca e halo z t ksi k. [..]

 • Cholera jasna nie jestem jaki specjalnie delikatny, a musz przyzna e Mury Hebronu momentami mnie wr cz razi y w opisie zezwierz cenia pewnych ludzi Czasem zbyt atwo szafuje si poj ciem patologii, ale my l , e gwa t na kocie czy wini to ju bez adnych w tpliwo ci mo na podpi pod patologi No ale zaczni [..]

 • Mocny debiut Znam kilka pozycji z katalogu Stasiuka, nie s to lektury dla nadwra liwych, ale adna nie mo e si r wna z Murami Hebronu pod wzgl dem oddzia ywania na czytelnika Dosadna, dla wielu pewnie wstrz saj ca, relacja z pobytu w puszce i perypetie bohatera w kr tkich okresach wolno ci zdecydowan [..]

 • jestem za stara na brzydkie ksiazki 15 lat temu jaralabym sie nia jak glupek [..]

 • Szkujaca, prowokacyjna, dobra Aha, ewentualnie przwin pierwszy rozdzial. [..]

 • Next Reviews ↠


Books Related with Mury Hebronu by Andrzej Stasiuk


thebestbooks.co is in no way intended to support illegal activity. We uses Search API to find the overview of books over the internet, but we don't host any files. All document files are the property of their respective owners, please respect the publisher and the author for their copyrighted creations. If you find documents that should not be here please report them. Read our DMCA Policies and Disclaimer for more details.