Loading.....


Lesní lišky a další znepokojivé příběhy by Pasi Ilmari J skel inen OnlineLesní lišky a další znepokojivé příběhy

Lesní lišky a další znepokojivé příběhy

 • Title: Lesní lišky a další znepokojivé příběhy
 • Author:
 • Rating:
 • ISBN :
 • Format : Hardcover
 • Language : Czech
 • Page : 128 pages


Lesn li ky a dal znepokojiv p b hy jsou malou antologi finsk fantastick literatury, kter za v v posledn dob obdob hojnosti a sp n pronik i za hranice zem sv ho vzniku B v asto ozna ov na term nem suomikumma i Finnish Weird finsk podivno , jej poprv pou ila nejv znamn j p edstavitelka tohoto liter rn ho proudu Johanna Sinisalo.Mnohozna nost sp Lesn li ky a dal znepokojiv p b hy jsou malou antologi finsk fantastick literatury, kter za v v posledn dob obdob hojnosti a sp n pronik i za hranice zem sv ho vzniku B v asto ozna ov na term nem suomikumma i Finnish Weird finsk podivno , jej poprv pou ila nejv znamn j p edstavitelka tohoto liter rn ho proudu Johanna Sinisalo.Mnohozna nost spojen s takov m pojmenov n m nen n hodn pro finsk podivno je typick m en r zn ch nr a n zev se op r i o n rodn liter rn tradici Mno stv magick ch prvk najdeme u v Kalevale a st le iv jsou inspirace finskou i baltsko severskou lidovou slovesnost , zakl nadly i p b hy o p rodn ch ivlech, drav ch elm ch, mystikou op eden ch ba in ch a k enc ch lid a zv at.Druh m inspira n m zdrojem finsk fantastiky je pak magick realismus a surre ln vn m n sv ta V echny tyto ingredience dod vaj finsk mu podivnu specifick charakter a obda uj je moc prom ovat p b hy vych zej c ze zd nliv zn m a v edn reality v p b hy zna n znepokojiv.V antologii jsou zastoupeni n sleduj c auto i Pasi Ilmari J skel inen, Leena Krohn, Anne Leinonen, Tiina Raevaara, Johanna Sinisalo, Jyrki Vainonen, Maarit Verronen P ekladatel Martina Bendov , Kate ina Janou kov , Anna Jir skov , Laura Kauppinenov , Tom Pavelka, So a Wojnarov a Eli ka Zoubkov


Author Pasi Ilmari J skel inen

Pasi Ilmari J skel inen is Finland s best kept literary secret In the early 70 s, when he was five, Pasi Ilmari J skel inen lived in a block of flats by the Jyv skyl s a city in Central Finland old cemetery and believed in vampires.In the early 80 s he still had vampire dreams and fell in love with Jeanne Moreau in Truffaut s Jules et Jim.Ten years later Pasi wrote his first short stories He
Lesní lišky a další znepokojivé příběhy Reviews (31)

 • V krajine, kde sa udia volaj J skel inen alebo Raevaara a kde existuj slov ako h y aieuutinen alebo hyppytyynytyydytys, sa ahko m e sta , e v be nej konverz cii omylom prebudia nejak to Cthulhu zo svojho z R lyehu, tak e sa ani ne udujem, e si vypestovali z ubu v podivnostiach. [..]

 • Tato antologie finsk ch pov dek je v bec mou prvn , kterou jsem kdy etl Sb rka je to zvl tn , ani jednu z pov dek bych v ak neozna il za znepokojivou Aspo dle toho, jak si vysv tluju v znam n eho takov ho ten i se zde v ak p edstavuje sm sice v ce i m n podivn ch p b h Prvn je hodn dobrodru n , v to [..]

 • V n zvl tn kniha Myslela jsem si, e to budou horory, ale spletla jsem se T ko p b hy n jak charakterizovat, prost si je p e t te sami. [..]

 • Jak s m obal knihy napov d , nejl pe se te v noci, kdy v echny m tick faktory v ce vyniknou a vy si tak m ete finskou kr su u t naplno Dlouho jsem ne etla pov dkovou knihu a tahle m opravdu nezklamala Poc t te smutek, tajemno, ale i nadp irozeno a nemo no M m ve sb rce p r favorit a jedn m z nich je [..]

 • Kazda poviedka sa mi pacila svojim sposobom Davam moj subjektivny pohlad, ako mame kazdy na svoje knihy Prva ma vtiahla tym pohladom z dvoch stran, a pohlady to boli povrchne v zmysle toho, ze nerozumeli tomu, co bolo vo vnutri, uff.Fantasticky zaver K bychom tu byli taky komu sa toto pacilo, nech s [..]

 • Next Reviews ↠


Books Related with Lesní lišky a další znepokojivé příběhy by Pasi Ilmari J skel inen


thebestbooks.co is in no way intended to support illegal activity. We uses Search API to find the overview of books over the internet, but we don't host any files. All document files are the property of their respective owners, please respect the publisher and the author for their copyrighted creations. If you find documents that should not be here please report them. Read our DMCA Policies and Disclaimer for more details.